MEMBERSIHKAN HATI DARI KESYIRIKAN DAN RIYA'


🎙Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin – semoga Allah merahmatinya – berkata :

“Kesyirikan, sucikanlah hatimu darinya!

Bagaimana aku membersihkan jiwaku darinya?

❄ Aku bersihkan hatiku dengan mengatakan kepada jiwaku:

Sesungguhnya manusia itu tidak memberi manfaat kepadaku apabila aku bermaksiat kepada Allah dan mereka tidak meloloskanku dari adzab-Nya. Apabila aku menaati Allah, mereka tidak memberi pahala kepadaku.”
✍🏻 Karena pemberi pahala dan pelindung dari adzab hanyalah Allah.

‼💥 Jika permasalahannya demikian, maka kenapa kamu mempersekutukan Allah ‘Azza wa Jalla?! Mengapa kamu meniatkan ibadahmu untuk mendekatkan diri kepada makhluk?!

❗Oleh karenanya, siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti menjauh darinya dan makhluk juga menjauhinya.”

📖 Syarhu Riyaadhis Shaalihin, Syaikh al – Utsaimin, 1/ 30.

Alih bahasa: al Ustadz Abu Yahya al Maidany

Tidak ada komentar