Terbiasa Mengamalkan Sunnah akan Mudah Menegakkan Kandungan Al-Qur’an

🎙Al-‘Allaamah Ibnu Lahhaam al-Ba’liy –rahimahullah- berkata:

“Dan sepatutnya bagi seorang insan untuk berupaya menegakkan Sunnah Rasulullah-shalallahu ‘alaihi wasallam-, para Shahabatnya, melakukan kebiasaan-kebiasaan (amal ibadah) mereka, dan mengikuti bimbingan mereka.

Apabila orang-orang telah terbiasa menegakkannya maka melaksanakan Kitabullah itu lebih utama(untuk mereka mewujudkannya).”

📖 Al-Akhbaarul ‘Ilmiyyah, Ibnu Lahhaam, hal. 29.

Alih bahasa: al Ustadz Abu Yahya al Maidany

Tidak ada komentar