MENGUMANDANGKAN IQAMAH SETIAP MENEGAKKAN SHALAT YANG DIJAMAK

Hukuman bagi Yang Meninggalkan Shalat Fardhu

MEMBELA DIRI DARI TUDUHAN DUSTA TERMASUK CIRI ORANG MULIA

SIKAP AHLUSSUNNAH DALAM MENGHADAPI KETERGELINCIRAN FATWA ULAMA DALAM MASALAH ILMIAH

Hukum Boros Menggunakan Air ketika Wudhu'

Menggunakan Air Secukupnya ketika Mandi, Termasuk di Toilet Umum

TIDAK KELUAR DARI SHALAT DENGAN SEKADAR SYAK, KECUALI  TELAH YAKIN BATAL THAHARAHNYA