PERISAI KOKOH MENGHADAPI SYUBHAT

DENGAN SABAR, ISTIQAMAH AKAN MUDAH

DIANTARA CIRI KEBAHAGIAAN : SEMANGAT MENCARI DAN MENERIMA KEBENARAN

MENUNTUT ILMU, IKHLAS, JUJUR, DAN JANNAH

MERENDAH DEMI ILMU

MENCINTAI ALLAH DAN ITTIBA' RASULULLAH

DZIKIR PAGI DAN SORE SETELAH LEWAT WAKTUNYA?